FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

AGRO-e inspectie

AGRO-e inspectie: de basis voor veiligheid in Agrarische sector

Tuinbouw Akkerbouw Varkenshouderij Kalveren Pluimvee

In samenwerking met diverse verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Interpolis en Delta Lloyd kan en mag FW-Techniek een Agro-e inspectie uitvoeren.
Deze geldt in alle agrarische bedrijfstakken:

Waarom Agro-e inspectie

Deze AGRO-e inspectie is gebaseerd op de NEN3140 en controleert op de volgende fundamentele uitgangspunten uit de NEN1010:
 1. Bescherming tegen brand
 2. Bescherming tegen elektrocutie
 3. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Snelle en vakkundige controle

Er wordt tijdens de AGRO-e inspectie in een korte tijd door inspecteurs met ervaring met installaties voor tuinbouw, landbouw, bollenkwekerij en stallen een inventarisatie gemaakt van de installatie.
Na afloop van de AGRO-e inspectie wordt een rapportage gemaakt.

"A, B of C fouten"

Hierin wordt op een aantal punten een conclusie gegeven en afwijkingen worden geclassificeerd als A, B of C fouten.
De A en B fouten moeten op korte termijn worden verholpen en samen een door een installateur getekende herstelverklaring worden bewaard met het inspectierapport.

Wat houdt de Agro-e inspectie in

 • De AGRO-elektra inspectie is geen volledige NEN 3140 inspectie, het betreft hier een hoofdzakelijk visuele en beperkte beoordeling van de installatie. De inspectie zal een voldoende zuiver beeld geven om de veiligheid van de installatie kunnen beoordelen.
 • Toestellen en apparaten vallen buiten deze inspectie.
 • Waar naar beoordeling van de inspecteur dit wenselijk is zal ook een thermografische inspectie wordt uitgevoerd.
 • De inspecteurs beoordelen in een beperkte tijd zoveel mogelijk ruimten en verdelers, waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd. Door de kennis en ervaring van de inspecteur kan deze specifiek zijn aandacht richten op gevaarlijke en voorkomende gebreken.
 • De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in de rapportage, die later wordt gebruikt om te beoordelen of er voldoende maatregelen tegen de geconstateerde risico's zijn genomen. Hierin is tevens de ernst van de betreffende gebreken aangegeven als A, B of C fouten.

Inspectie "brandbaar doek"

Om ook na 1-1-2017 verzekerd te blijven van dekking bij brand als u nog niet-brandvertragende schermdoeken hebt wordt door Achmea (Interpolis) vereist dat tijdens een inspectie extra aandacht wordt besteed aan de risico's nabij de schermdoeken. Dat houdt in dat naast de assimilatiebelichting de elektrische installatie volgens de Agro-e methode extra controles komen op:
 • Buismotoren (gevels en dek)
 • Recirculatieventilatoren
 • WCD's voor zwavelverdampers
De assimilatiebelichting moet worden gecontroleerd volgens de methodiek die in de brochure "Assimilatiebelichting, Controle & Onderhoud" is beschreven.

Ons advies

 1. Laat op een zo kort mogelijke termijn uw elektrische installatie inspecteren volgens de methode "brandbaar doek".
  U hebt dan tot 2017 de tijd om de gebreken te herstellen en kan u deze wellicht meenemen in gepland onderhoud.
 2. Laat begin 2016, nog tijdens het belichtingsseizoen, de assimilatiebelichting controleren volgens de voorgeschrven methode.
  U hebt dan tot 2017 om de gebreken te herstellen.
  Het kan zijn dat u dusdanige afwijkingen in de installatie hebt dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de installatie goedgekeurd te krijgen. Laat u zo snel mogelijk door ons voorlichten.
  Wij komen bij u langs en geven u een vrijblijvend advies, dat wellicht kan bestaan uit een korte visuele controle en beperkte metingen aan de hoofdverdeler.
  Tevens krijgt u van ons een offerte voor de inspectie van de installatie die geldig blijft tot half 2016.

Wat kost het

Wij maken graag voor u een maatwerkofferte.
Download ons aanvraagformulier en mail dit ingevuld naar ons.

Bereken richtprijs en vraag offerte
wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?