FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010   NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

NEN 1010

De huidige versie van de NEN1010 is NEN 1010:2016.

De NEN 1010 is waarschijnlijk de meest bekende Nederlandse norm en is gebaseerd op de internationale HD-IEC 60364-reeks.
De NEN 1010 is een zogenaamde "bouwnorm", dat wil zeggen dat aanleg en uitbreidingen van de installaties die onder deze norm vallen moeten zijn ontworpen, uitgevoerd en geverifieerd volgens de NEN 1010.

Medisch gebruikte ruimten in de NEN 1010.

Voor bijzondere ruimten kunnen aanvullende voorschriften gelden, deze zijn opgenomen in deel 7.
Een voorbeeld van deze bijzondere ruimten zijn de medisch gebruikte ruimten.
In de voorlaatste versie van de NEN 1010 zijn de voorschriften betreffende de medisch gebruikte ruimten opgenomen. Voordien was dit een zelfstandige Nederlandse norm NEN 3134.
FW-Techniek beschikt over meetapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor de controle van de medische ruimten en wij kunnen de onderhoudsmetingen uitvoeren bij de gecertificeerde instellingen en de oplever- (eerste) inspectie uitvoeren bij overige instellingen.

NEN 1010: Specialisatie FW-Techniek

Wij beschikken over up-to-date kennis van de NEN 1010 en bijbehorende NPR-bladen.
Hierdoor kunnen wij op het gehele brede terrein van de NEN 1010 adviseren, controleren en beproeven. Ook weten wij de grenzen van de NEN 1010, waar het overgaat in bijvoorbeeld een machine en zijn wij bekend met de normen voor paneelbouw, zowel voor de elektrische installaties als voor machines.
Verder hebben wij uiteraard alle benodigde meetapparatuur voor de metingen en beproevingen volgens NEN1010-6 en NEN3140.

Wat kan FW-Techniek voor u betekenen?

Bij de uitvoering en verificatie volgens de NEN 1010 zijn wij u graag van dienst bij: Bestaande installaties en draagbare arbeidsmiddelen moeten worden ge´nspecteerd volgens de methode
zoals beschreven in de norm NEN 3140.

wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?