FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

FW-Techniek en NEN 50110-1

De norm NEN-EN 50110-1 is de europese norm voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.
Het gaat dan om de elektrische installaties in het algemeen, dus laag- en hoogspanning.
Deze norm is opgenomen in de NEN3140
Een groot deel van deze norm gaat over het aanwijzen van personen met hun bevoegdheden. Er worden de volgende personen gedefinieerd
  • Installatieverantwoordelijke
  • Werkverantwoordelijke
  • Ploegleider, vervallen sinds NEN3140 2012
  • Vakbekwaam Persoon
  • Voldoende onderricht Persoon
  • Leek
Elk bedrijf dat werkt met, aan of in de buurt van een elektrische installatie moet zich houden aan de regels voor veilig werken conform deze norm.
In de praktijk zal elk bedrijf met en eigen onderhoudsdienst, elektrotechnisch installatiebedrijf en alle overige bedrijven die met of aan een elektrische installatie werkt een aanwijsbeleid moeten hebben vastgelegd. Daarin is elk persoon aangewezen als één van de bovengenoemde personen.
Wat men mag doen, maar belangrijker is, wat men niet mag doen is in het aanwijsbeleid vastgelegd en de personen hebben hiervoor ook getekend voor akkoord.
Specifieke aanvullingen voor laagspanning (tot 1000 V) staan in de norm NEN 3140 en de aanvullingen voor hoogspanning staan in de norm NEN 3840. Wanneer een bedrijf handelt conform de NEN-EN 50110-1 met de aanvullingen NEN 3140 en NEN 3840 zal bij een conflict worden gesteld dat:
"er een vermoeden van overeenstemming is" waardoor wordt bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan.

FW-Techniek verzorgt de inspectie van de vaste elektrische installatie, aangevuld met thermografie.
Ook verzorgen wij opleidingen en advies bij de implementatie van de NEN-EN 50110-1.


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?