FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

Agrarische sector

Assimilatiebelichting

FW-Techniek heeft ruime ervaring bij agrarische bedrijven.

Onze "roots" liggen in de glastuinbouw en bollenbedrijven in alle belanrijke tuinbouwgebieden, zoals:

Erkende inspectie

De inspecties door FW-Techniek zijn erkend door verzekeringsmaatschappijen voor het uitvoeren van de AGRO-e inspectie en controle van assimilatiebelichting sinds deze inspecties verplicht gesteld zijn.

Wij maken graag voor u een maatwerkofferte.
Download ons aanvraagformulier en mail dit ingevuld naar ons.

Bereken richtprijs en vraag offerte

Brand

Brand is een calamiteit die grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering in het algemeen.
In een agrarisch bedrijf is er boven op de directe materiŽle schade ook verlies van teelt, veredelingsresultaten en mogelijk leveringsproblemen aan uw klanten.
Bij vee en pluimvee bedrijven is er het dierenleed en de negatieve publiciteit in de media.
De belangrijkste oorzaak van brand is een defect in de elektrische installatie.

Preventie

Voorkom brand door onvoldoende onderhoud en laat de installatie periodiek inspecteren.
Daarvoor zijn twee goede mogelijkheden:

1 - inspectie volgens de norm NEN 3140, deze geeft ook zekerheid bij arbeidsongevallen, omdat deze norm een vermoeden van overeenstemming bereikt, waardoor u als werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld door nalatigheid.
2 - inspectie volgens de AGRO-e methode, deze is ontwikkeld om met minder kosten de belangrijkste risico's te rapporteren, met de nadruk op het voorkomen van brand. Kalverenstal

Ervaring

Wij hebben ervaring met de volgende soorten installaties:

Opleverinspectie

Voor diverse installateurs voeren wij nu de opleverinspecties uit voor nieuwbouwprojecten.
KippenstalDit wordt steeds meer door de verzekering vereist. FW-Techniek handelt dit professioneel en objectief af. Uw installatie wordt op die manier op een objectieve manier gecontroleerd of deze in overeenstemming met de NEN 1010 is aangelegd.

Bent u geÔnteresseerd in onze expertise, neem dan met ons contact op. Hieronder zijn de verwijzingen naar de pagina's van interpolis, waarop de eerder genoemde inspectie's verder zijn uitgelegd.


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?