FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

Assimilatiebelichting

Klik hier om de onderhoudsbrochure te bekijken

FW-Techniek heeft ervaring vanaf het allereerste begin van de toepassing van assimilatiebelichting in de tuinbouw. In de zwart/wit foto op deze pagina is een installatie gemaakt voor het opkweken van tomatenplant, dit is in 1974 uitgevoerd. De installatie was niet te vergelijken met de installaties dit nu worden aangelegd.
Deze installatie is uitgevoerd met standaard op de markt aanwezige hoge druk kwikdamplampen van 250 Watt, en eigenlijk niet geschikt als groeilicht.
Het werd dus toegepast tijdens en tot direct na het kiemen van het zaad.

Maar het is wel de start geweest van het belichten in het algemeen, daarna werden de installaties groter, de lichtniveau's zijn gestegen van 1.000 lux naar 10.000 lux en zelfs tot 15.000 lux wordt toegepast in de tuinbouw.
Ook hebben we geleerd dat lux niet de juiste grootheid is om het groeilichtniveau aan te geven, maar dat we dat beter konden doen in het aantal mmol/m2/s in het gebied van 400 tot 700 nanometer van het lichtspectrum. De waarde wordt aangegeven als PAR.
Het komt overeen met ca. 11mmol/m2/s per 1.000 lux in oude installaties en tot 14 mmol/m2/s per 1.000 lux in nieuwe installaties. Zo komt 10.000 lux ongeveer overeen met 135 mmol/m2/s en 7.500 lux ongeveer met 102 mmol/m2/s.

Met het groeien van de installaties en het toenemen van de stromen en vermogens werden ook de risico's op overbelasting, derde harmonischen en daarmee de kans op brand ook groter. Zo groot zelfs dat de schadepost voor de verzekeraars onacceptabel groot werd, mede door toepassing van kunststof armaturen.


Wij maken graag voor u een maatwerkofferte.
Download ons aanvraagformulier en mail dit ingevuld naar ons.

Bereken richtprijs en vraag offerte

Controle van assimilatiebelichting


Interpolis heeft de voorwaarden voor het verzekeren van uw belichtingsinstallatie aangescherpt.
En van de eisen is dat u elk jaar een inspectie moet laten uitvoeren van de delen van de installatie waarin kunststof armaturen zijn toegepast.
De installatie wordt dan gecontroleerd op de volgende punten: De omschreven inspectie wordt uitgevoerd voor een relatief klein bedrag per armatuur.

Hierdoor wordt uw installatie bedrijfszekerder en veiliger en:

Vaak wordt een fout tijdens een inspectie al ontdekt voordat het een probleem wordt, waardoor er preventief maatregelen kunnen worden genomen.
In veel gevallen zal daardoor minimaal het inspectiebedrag worden bespaard op de reparatiekosten. Zo verdient de inspectie zich snel terug!


Erkende rapportage voor verzekeringsmaatschappij en via PinC-agro.

Door de inspectie uit te laten voeren door FW-Techniek, als meet- en inspectiebedrijf voor NEN 1010, NEN 3140 en NEN50110-1 bent u verzekerd van een deskundige en objectieve beoordeling van uw installatie en uitvoering door een professioneel bedrijf met ervaring met belichtingsinstallaties sinds 1976.

Informatie Interpolis over assimilatiebelichtingwetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?