FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |


Meet- en Inspectiebedrijf FW-Techniek - Diciplines

FW-Techniek is gestart in 2005 met onafhankelijke metingen op het gebied van energievoorziening en lichttechniek.
Al snel bleek dat er in vrijwel alle bedrijfstakken behoefte was aan onafhankelijk en deskundig advies.
Dit heeft er toe geleid dat FW-Techniek zich heeft gericht op specialisatie in veiligheid en milieu.
Tegenwoordig hebben wij drie belangrijke takken binnen ons bedrijf:


Elektrische veilgheid
 • Thermografische inspectie:
  Warmteontwikkeling in hoofdverdeler en verdeelkasten
  Storing in meet- en regelkasten
 • Oplever-inspecties NEN 1010 (nieuwbouw/uitbreiding)
 • Agro-e Inspectie
 • Controle Assimilatiebelichting
 • Inspecties NEN 3140 op installaties (periodieke inspectie)
 • Inspecties NEN 3140 op handgereedschappen en machines
 • Inspectie assimilatie-belichting
 • Poweranalyse:
  netvervuiling
  opgenomen (piek)vermogen en trend
  cosinus phi
 • Harmonischen en oplossingen voor ontstane problemen
 • Implementatie NEN3140 en NEN-EN 50110-1 binnen uw bedrijf

Advies & Concultancy
 • Advies bij het opzetten van een inspectieplan voor de elektrische installatie
 • Aanwijzen personen en taken installatieverantwoordelijke
 • Projectbegeleiding tijdens uitvoering
Opleidingen
 • Basiscursus NEN 1010 en NEN3140, veilig werken met en aan laagspanningsinstallaties (onderdeel van o.a. VCA, ISO)
 • Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen (NEN3140)
 • Opleiden en aanwijzen personen volgens NEN 3140
 • Meten aan installaties, wat en hoe meet ik ?
 • Omgaan met meetinstrumenten, welk is voor u geschikt?
 • Omgaan met tijdelijke installaties in de bouw, aanleg voorschrifen en inspecties
Algemene informatie keuren NEN3140 / NEN-EN50110-1

Wij hebben veel meer informatie voor diegenen die zich voor de achtergronden en inhoud van deze keuringen interesseren via deze link . . .

Waarom FW-Techniek?
Wij werken met gekwalificeerde inspecteurs
Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in service, onderhoud en advisering
Wij zijn onafhankelijk en geven objectief de status van uw installatie
Wij zijn in staat om direct gevaar weg te nemen en u te adviseren bij een veilige definitieve oplossing


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?