DSCF0033-1 (182K)

Bekijk ons profiel op LinkedIn


FW-Techniek en CE

Als producent bent u verantwoordelijk voor de EG-verklaring van overeenstemming, waarmee wordt verklaard dat het product aan de van toepassing zijnde normen voldoet.


Hoe gaat dat in zijn werk:

Stappenplan
--> definieer uw product (beschrijf het bedoelde gebruik en bepaal de belangrijkste risicoís);
--> bepaal welke richtlijnen van toepassing zijn (controleer of uw product binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt);
--> toets het product aan de essentiŽle eisen en breng het product hiermee in overeenstemming (risico-analyse, veiligheidsmaatregelen op basis van Europese normen, test-, en beproevingsrapporten e.d.);
--> voer de juiste certificeringsprocedure uit; (schakel een keuringsinstelling in, indien nodig);
--> bepaal welke Europese normen van toepassing zijn (bestudeer de normen en pas deze toe);
--> controleer of ingekochte productencomponenten voorzien zijn van de juiste documentatie en verklaringen;
--> controleer of inkoopovereenkomsten volledig zijn en voorzien zijn van afspraken over de CE-markering;
--> controleer of de afleveringsbon voorzien is van voldoende informatie betreffende CE-markering;
--> stel een gebruikershandleiding samen en vertaal deze in de juiste taal;
--> stel een volledig Technisch (Constructie) Dossier samen en archiveer dit;
--> stel een EG-Verklaring van Overeenstemming op en onderteken deze;
--> breng de CE-markering aan.
FW-Techniek helpt u door deze stappen heen te gaan en adviseert bij het toepassen van de normen.
Het begint bij het uitvoeren van wordt de RI&E.
Er wordt een juridisch schrijven gemaakt als toelichting en afsluiting van het proces, dit wordt toegevoegd aan het technisch constructiedossier.
Na het opstellen van de verklaring en de ondertekening hiervan door de verantwoordelijke kan de CE-markering worden afgerond met het aanbrengen van de CE-sticker op het product.