DSCF0033-1 (182K)

Bekijk ons profiel op LinkedIn


FW-Techniek en NEN 3140

De oude norm NEN3140 is de nederlandse aanvulling op de Europese norm NEN-EN 50110-1 voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.
De nieuwe norm NEN 3140 is, in tegenstelling tot de vorige NEN 3140 wel een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties.
Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat:
"er een vermoeden van overeenkomst is" waardoor kan worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan.

Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140.
Hoofdzakelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.