uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Handleiding herstelverklaring

Opmerking:
Om aan te tonen dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen kan u een herstelverklaring laten ondertekenen door de installateur die dit heeft uitgevoerd.

Herstelverklaring

  1. Download de herstelverklaring  en sla deze op uw computer op.
  2. Vul de herstelverklaring in.
  3. Bewaar de ingevulde versie en stuur die naar uw verzekering als die daarom vraagt.

Alleen bij assimilatiebelichting:
Als uw installateur de assimilatiebelichting heeft hersteld, laat hem dan de onderstaande verklaring invullen en naar ons opsturen, dit is, samen met de verklaring assimilatiebelichting, voor ons noodzakelijk om de verklaring voor de assimilatiebelichting te kunnen ondertekenen.

Herstelverklaring keuring assimilatiebelichting

  1. Download de herstelverklaring die van toepassing is en sla deze op uw computer op.
  2. Vul de herstelverklaring in.
  3. Als een installateur de gebreken heeft verholpen laat hem dan de onderste verklaring invullen en ondertekend naar ons sturen.
  4. Bewaar de ingevulde versie en stuur die naar ons.
  5. Wij zullen deze getekend retour sturen.

Kies de juiste verklaring (Interpolis of Avero)