uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

FW-Techniek heeft ruime ervaring bij agrarische bedrijven.

Onze “roots” liggen in de glastuinbouw en bollenbedrijven in alle belangrijke tuinbouwgebieden, zoals:

 • Westland
 • Bleiswijk
 • Aalsmeer
 • Noord-Holland
 • Limburg
 • Drenthe

Brand

Brand is een calamiteit die grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering in het algemeen.
In een agrarisch bedrijf is er boven op de directe materiële schade ook verlies van teelt, veredelingsresultaten en mogelijk leveringsproblemen aan uw klanten.
Bij vee en pluimvee bedrijven is er het dierenleed en de negatieve publiciteit in de media.
De belangrijkste oorzaak van brand is een defect in de elektrische installatie.

Preventie

Voorkom brand door onvoldoende onderhoud en laat de installatie periodiek inspecteren.
Daarvoor zijn twee goede mogelijkheden:

1 – inspectie volgens de norm NEN 3140, deze geeft ook zekerheid bij arbeidsongevallen, omdat deze norm een vermoeden van overeenstemming bereikt, waardoor u als werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld door nalatigheid.
2 – inspectie volgens de AGRO-e methode, deze is ontwikkeld om met minder kosten de belangrijkste risico’s te rapporteren, met de nadruk op het voorkomen van brand.

Ervaring

Wij hebben ervaring met de volgende soorten installaties:

 • Glastuinbouw
 • Bollensector
 • Aardappel-, Uien-, Wortel- opslag
 • Stallen
 • Landbouwbedrijven
 • Intern transportsystemen
 • Sorteersystemen

Opleverinspectie

Voor diverse installateurs voeren wij nu de opleverinspecties uit voor nieuwbouwprojecten.

Dit wordt steeds meer door de verzekering vereist. FW-Techniek handelt dit professioneel en objectief af. Uw installatie wordt op die manier op een objectieve manier gecontroleerd of deze in overeenstemming met de NEN 1010 is aangelegd.

Bent u geïnteresseerd in onze expertise, neem dan met ons contact op. Verder verwijzen wij u graag door naar de pagina’s van Interpolis, waarop de eerder genoemde inspectie’s: “brandbaar doek”, “elektra” en “belichting” uitgebreid zijn uitgelegd.

Erkende inspectie

De inspecties door FW-Techniek zijn erkend door verzekeringsmaatschappijen voor het uitvoeren van de AGRO-e inspectie en controle van assimilatiebelichting sinds deze inspecties verplicht gesteld zijn.

Wij maken graag voor u een maatwerkofferte.
Download ons aanvraagformulier en mail dit ingevuld naar ons: info@fwtechniek.nl