uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Assimilatiebelichting

FW-Techniek heeft ervaring vanaf het allereerste begin van de toepassing van assimilatiebelichting in de tuinbouw. In de zwart/wit foto op deze pagina is een installatie gemaakt voor het opkweken van tomatenplanten, dit is in 1974 uitgevoerd. De installatie was niet te vergelijken met de installaties die nu worden aangelegd.
Deze installatie is uitgevoerd met standaard op de markt aanwezige hoge druk kwikdamplampen van 250 Watt, en eigenlijk niet geschikt als groeilicht.
Het werd dus toegepast tijdens en tot direct na het kiemen van het zaad.

Maar het is wel de start geweest van het belichten in het algemeen, daarna werden de installaties groter, de lichtniveau’s zijn gestegen van 1.000 lux naar 10.000 lux en zelfs tot 15.000 lux wordt toegepast in de tuinbouw.
Ook hebben we geleerd dat lux niet de juiste grootheid is om het groeilichtniveau aan te geven, maar dat we dat beter konden doen in het aantal mmol/m2/s in het gebied van 400 tot 700 nanometer van het lichtspectrum. De waarde wordt aangegeven als PAR.
Het komt overeen met ca. 11mmol/m2/s per 1.000 lux in oude installaties en tot 14 mmol/m2/s per 1.000 lux in nieuwe installaties. Zo komt 10.000 lux ongeveer overeen met 135 mmol/m2/s en 7.500 lux ongeveer met 102 mmol/m2/s.

Met het groeien van de installaties en het toenemen van de stromen en vermogens werden ook de risico’s op overbelasting, derde harmonischen en daarmee de kans op brand ook groter. Zo groot zelfs dat de schadepost voor de verzekeraars onacceptabel groot werd, mede door toepassing van kunststof armaturen.

Controle van assimilatiebelichting

Interpolis heeft de voorwaarden voor het verzekeren van uw belichtingsinstallatie aangescherpt.
Eén van de eisen is dat u elk jaar een inspectie moet laten uitvoeren van de delen van de installatie waarin kunststof armaturen zijn toegepast.
De installatie wordt dan gecontroleerd op de volgende punten:

 • elke hoofdverdeler wordt visueel geïnspecteerd
 • afgaande velden worden gemeten op:
  • stroom
  • harmonische vervorming
  • faseverdeling
 • panelen in de kas worden visueel geïnspecteerd
 • van elk gecontroleerd paneel worden een aantal strengen gemeten
 • van elke installatie wordt 1% van de condensatoren in het armatuur gemeten met een minimum van 5 stuks

De omschreven inspectie kan worden uitgevoerd voor een relatief klein bedrag per armatuur.

Hierdoor wordt uw installatie bedrijfszekerder, veiliger en vaak wordt een fout tijdens een inspectie al ontdekt voordat het een probleem wordt. Hierdoor kunnen er preventief maatregelen worden genomen.
In veel gevallen zal daardoor minimaal het inspectiebedrag worden bespaard op de reparatiekosten. Zo verdient de inspectie zich snel terug!

Erkende rapportage voor verzekeringsmaatschappij en via PinC-agro.

Door de inspectie uit te laten voeren door FW-Techniek, als meet- en inspectiebedrijf voor NEN 1010, NEN 3140 en NEN 50110-1 bent u verzekerd van een deskundige en objectieve beoordeling van uw installatie en uitvoering door een professioneel bedrijf met ervaring met belichtingsinstallaties sinds 1976.

Informatie Interpolis over assimilatiebelichting

Voor meer informatie over assimilatiebelichting verwijs ik graag door naar “de website van Interpolis” of de brochure van “Assimilatiebelichting, Controle & Onderhoud”.

Wat kost het u?

Wij maken graag voor u een maatwerkofferte.

Download ons aanvraagformulier en mail dit ingevuld naar ons: info@fwtechniek.nl