uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Meet- en Inspectiebedrijf FW-Techniek – Diciplines

FW-Techniek is gestart in 2005 met onafhankelijke metingen op het gebied van energievoorziening en lichttechniek.
Al snel bleek dat er in vrijwel alle bedrijfstakken behoefte was aan onafhankelijk en deskundig advies.
Dit heeft er toe geleid dat FW-Techniek zich heeft gericht op specialisatie in veiligheid en milieu.
Tegenwoordig hebben wij drie belangrijke takken binnen ons bedrijf:

Elektrische veiligheid

 • Thermografische inspectie:
  Warmteontwikkeling in hoofdverdeler en verdeelkasten
  Storing in meet- en regelkasten
 • Oplever-inspecties NEN 1010 (nieuwbouw/uitbreiding)
 • Agro-e Inspectie
 • Controle Assimilatiebelichting
 • Inspecties NEN 3140 op installaties (periodieke inspectie)
 • Inspecties NEN 3140 op handgereedschappen en machines
 • Inspectie assimilatie-belichting
 • Poweranalyse:
  netvervuiling
  opgenomen (piek)vermogen en trend
  cosinus phi
 • Harmonischen en oplossingen voor ontstane problemen
 • Implementatie NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 binnen uw bedrijf

Advies & Concultancy

 • Advies bij het opzetten van een inspectieplan voor de elektrische installatie
 • Aanwijzen personen en taken installatieverantwoordelijke
 • Projectbegeleiding tijdens uitvoering

Opleidingen

 • Basiscursus NEN 1010 en NEN 3140, veilig werken met en aan laagspanningsinstallaties (onderdeel van o.a. VCA, ISO)
 • Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140)
 • Opleiden en aanwijzen personen volgens NEN 3140
 • Meten aan installaties, wat en hoe meet ik ?
 • Omgaan met meetinstrumenten, welk is voor u geschikt?
 • Omgaan met tijdelijke installaties in de bouw, aanleg voorschrifen en inspecties

Algemene informatie keuren NEN 3140 / NEN-EN 50110-1

Wij hebben veel meer informatie voor diegenen die zich voor de achtergronden en inhoud van deze keuringen interesseren via deze link . . .

Waarom FW-Techniek?

 • Wij werken met gekwalificeerde inspecteurs
 • Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in service, onderhoud en advisering
 • Wij zijn onafhankelijk en geven objectief de status van uw installatie
 • Wij zijn in staat om direct gevaar weg te nemen en u te adviseren bij een veilige definitieve oplossing