uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Thermografie bij Verdeelkasten

Thermografie is in de elektrotechnische inspecties een aanvulling op de visuele inspectie maar verplicht bij een brandrisico-inspectie volgens NTA 8220 (Scios scope 10).

Inspecties conform NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 zijn een middel voor veilige bedrijfsvoering van installaties. Uitval door onverwachte storingen worden hierdoor tot een minimum beperkt en aansprakelijkheid bij ongevallen kan worden voorkomen.

Thermografie wordt in combinatie uitgevoerd als aanvulling op de visuele inspectie.

De thermografische inspectie heeft als voordeel dat de installatiedelen onder hun nominale belasting worden beoordeeld. Dus de installatie hoeft niet te worden uitgeschakeld om de kwaliteit van (hoog) belaste verbindingen te controleren. Afwijkingen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden ontdekt, waarna er op een geschikt moment onderhoud kan worden gepleegd, dus voor het ontstaan van vervelende, onverwachte en kostbare storingen.

Het is belangrijk een camera met goede specificaties en goede kwaliteit te gebruiken, maar veel belangrijker is de interpretatie van de opnamen, rekening houdend met reflecties, omgevingstemperatuur en kennis van de beoordeelde objecten; een temperatuur van 75 graden in een verdeelkast is niet per definitie het gevolg van een fout of overbelasting.

FW-Techniek gebruikt diverse Flir-camera’s, type ThermaCam E4 met een thermische resolutie van 0,12 graden en een detectorresolutie van 160 x 120 px. Onze nieuwste camera is een Flir E60, met een thermische resolutie van 0,05 graden en een detectorresolutie van 320 x 240 px.

Alle beelden worden opgeslagen met de thermografische gegevens, zodat deze altijd later kunnen worden geanalyseerd en aangepast aan de emissiviteit van de verschillende materialen in één opname.