uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Power Quality is een breed begrip.

Wat is Power Quality?

Power Quality is een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektrische energie. Zowel de stroom als stroom en spanning kan  worden beschreven worden als stroom- en spanningskwaliteit. Problemen met de kwaliteit van elektriciteit leidt tot een slechte Power Quality.
Een van de problemen is netvervuiling door harmonische vervuiling. Die kunnen in de stroom en in de spanning voorkomen. Als ze in de spanning voorkomen moet eerst worden gecontroleerd of de aangeleverde spanning van de netbeheerder voldoet. Komen ze in de stroom voor ligt de oorzaak veelal in de aangesloten installatie, of eigen opwekking.

Spanning:

 1. Aangeleverde spanning (vanuit energiebedrijf)Bron: The South African Power Quality Initiative
  1. spanningsonderbreking
  2. spanningsdips
  3. spanningspieken
  4. Spanningsvariaties
  5. harmonische vervuiling
 2. Spanning uit eigen opwekking
  1. spanningsonderbreking
  2. spanningsdips
  3. spanningspieken
  4. Spanningsvariaties
  5. harmonische vervuiling
 3. Spanning uit UPS
  1.  spanningsonderbreking
   1. dips, pieken en vervuiling zijn veelal gefilterd door de UPS
  2. Spanningsvariaties

Stroom:

 1. Netvervuiling in de eigen installatie;
 2. Netvervuiling door apparatuur en andere verbruikers.

Wat kan FW-Techniek voor u betekenen?

 1. FW-Techniek kan metingen uitvoeren conform de norm NEN-EN 50160, dat houdt in dat gedurende een week de spanning wordt gemeten die wordt aangeleverd, hierin mag een vastgesteld aantal afwijkingen van een bepaalde tijdsduur voorkomen. Hieruit kan worden opgemaakt of de netbeheerder aan zijn verplichtingen voldoet.
  Als er veel pieken en/of (korte) onderbrekingen kunnen een diversiteit aan storingen veroorzaken in de elektrische installatie.
 2. Netvervuiling in de eigen installatie kan ontstaan door eigen energieopwekking, veel en relatief grote één fase belastingen verdeeld over drie fasen. Hierdoor ontstaat een nulstroom die op zijn beurt weer een vervorming kan veroorzaken met als basis de derde harmonische.
  Als dit een vervorming veroorzaakt van meer dan 30% kunnen vervelende en onverwachte storingen het gevolg zijn.
 3. Netvervuiling door elektronische voedingen geven de meest vreemde vervormingen in de belastingstroom en wordt veroorzaakt door bv:
  • Computerapparatuur
  • Netladers en acculaders
  • Toeren geregelde motoren (frequentieomvormers)
  • Elek tronische armaturen, zowel LED-verlichting als HF-TL verlichting

Oplossingen

Voor elk probleem is een oplossing, maar niet elke afwijking hoeft een probleem te zijn.
Graag adviseren wij u over de mogelijkheden, metingen en eventuele oplossingen.