uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

De huidige versie van de NEN1010 is NEN 1010:2015.

De NEN 1010 is waarschijnlijk de meest bekende Nederlandse norm.
De NEN 1010 is een zogenaamde “bouwnorm”, dat wil zeggen dat aanleg en uitbreidingen van de installaties die onder deze norm vallen moeten zijn ontworpen, uitgevoerd en geverifieerd volgens de NEN 1010.

Medisch gebruikte ruimten in de NEN 1010.

Voor bijzondere ruimten kunnen aanvullende voorschriften gelden, deze zijn opgenomen in hoofdstuk 7.
Een voorbeeld van deze bijzondere ruimten zijn de medisch gebruikte ruimten.
In de voorlaatste versie van de NEN 1010 zijn de voorschriften betreffende de medisch gebruikte ruimten opgenomen. Voordien was dit een zelfstandige Nederlandse norm NEN 3134.
FW-Techniek beschikt over meetapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor de controle van de medische ruimten en wij kunnen de onderhoudsmetingen uitvoeren bij de gecertificeerde instellingen en de oplever- (eerste) inspectie uitvoeren bij overige instellingen.

NEN 1010: Specialisatie FW-Techniek

Wij beschikken over up-to-date kennis van de NEN 1010 en bijbehorende NPR-bladen.
Hierdoor kunnen wij op het gehele brede terrein van de NEN 1010 adviseren, controleren en beproeven. Ook weten wij de grenzen van de NEN 1010, waar het overgaat in bijvoorbeeld een machine en zijn wij bekend met de normen voor paneelbouw, zowel voor de elektrische installaties als voor machines.
Verder hebben wij uiteraard alle benodigde meetapparatuur voor de metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6 en NEN 3140.

Wat kan FW-Techniek voor u betekenen?

Bij de uitvoering en verificatie volgens de NEN 1010 zijn wij u graag van dienst bij:

  • Ontwerp en Advies
  • Doorrekenen kortsluitvastheid, foutstroomberekening en spanningsverlies
  • Opleverinspectie volgens NEN1010-6
  • Meten en beproeven tijdens aanleg en voor ingebruikname
  • Tekenwerk
  • Onderhoudsinspecties
  • Opfris- en update cursus NEN 1010, vaak gecombineerd met NEN 3140

Bestaande installaties en draagbare arbeidsmiddelen moeten worden geïnspecteerd volgens de methode
zoals beschreven in de norm NEN 3140.