uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Scios inspecties

Wij zijn sinds 2017 gecertificeerd voor elektrotechnische inspectie volgens de Scios Scope 8 methodiek.
Dat houdt in dat de inspectie altijd voldoet aan de eisen van de arbeidsomstandighedenwet.

Vanaf 2018 zijn wij tevens gecertificeerd voor de brandrisico-inspecties volgens de scope 10 methodiek en daarmee volgens de NTA 8220.

De verschillende inspecties zijn bij Scios ingedeeld in “scopes”. SCIOS Scope 1 t/m 7 zijn gerelateerd aan stookinstallaties en scope 8 t/m 10 gerelateerd aan elektrische veiligheid.

Scios is opgericht als stichting die de kwaliteitssystemen voor het controleren van stookinstallaties beheert.Dat wil zeggen dat de inhoud en uitvoering van deze inspecties voldoen aan de door de overheid gestelde eisen in het omgevingsbesluit.

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.

Zie voor de volledige introductie de website van SCIOS.

Scope 8

Sinds 2017 is de regeling scope 8 toegevoegd.
Dit is een inspectiemethode die voldoet aan de NEN 3140, ook als er geen installatieverantwoordelijke is.
Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van Scope 8 en Scope 10 inspecties.

Scope 10 en NTA 8220

In 2018 is de regeling Scope 10 toegevoegd.
Dit is een inspectiemethode die voldoet deels aan de NEN 3140, maar is gericht op het voorkomen van brand.
Thermografie is een vast onderdeel van deze inspectie.
SCOPE 10 is gebaseerd op de NTA 8220 en is een brandrisico-inspectie.

FW-Techniek voert inspecties uit op basis van de NTA 8220 EN wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van Scope 10 inspecties.

Ga naar de pagina gecertifieerde bedrijven van SCIOS voor Scope 10.

 

 

Scios gecertificeerde bedrijven

Wat houdt dat in?

  • Het kwaliteitssysteem van FW-Techniek voldoet aan ISO 9001, waar wij apart voor zijn gecertificeerd, ook bij Bureau Veritas
  • De inspecteurs die de Scios inspecties uitvoeren hebben een Scios diploma Inspecteur LaagSpanning
  • De inspecteurs hebben een praktijkaudit gehad en deze wordt elke 1,5 jaar herhaald, dit zorgt voor blijvende kwaliteit en deskundigheid van de inspecteurs.
  • Voor brandrisico inspecties hebben onze inspecteurs het diploma “scope 10”-inspecteur, dat houdt in dat zij voldoende zijn onderricht om brandrisico’s te herkennen en daarop te reageren EN zij worden getoetst op hun kennis en kunde op het gebied van toegepaste thermografie in elektrotechnische installaties.

Begin 2018 zijn wij tevens gecertificeerd voor het uitvoeren van brandrisico inspecties volgens de NTA 8220.
Hiermee kunnen wij onze positie als allround inspectiebedrijf behouden en kun u bij ons terecht voor alle inspecties op het gebied van elektrotechniek in elke sector.

Graag vertellen wij u in tijdens een bedrijfsbezoek wat wij voor u kunnen betekenen.

Maak telefonisch een afspraak of vul het aanvraagformulier in waarvoor een kop onderaan deze pagina te vinden is.

College van deskundigen

FW-Techniek was tijdens de ontwikkeling van Scope 8 en Scope 10 namens iKeur vertegenwoordigd in het college van deskundigen van Scios en wij hebben dus mee beslist over de haalbaarheid en kwaliteit van de aangeboden inspectie methoden.