uw partner

in veiligheid

Op deze pagina een verzameling projecten die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd

Wij voeren jaarlijks inspecties uit,  een aantal van deze, interessantere, referenties zetten wij in onze referentielijst. Sommige mogen er van de opdrachtgever niet op vanwege gevoelige informatie, waar wij uiteraard zorgvuldig mee om gaan.

Hoogheemraadschap Delfland

Jaarlijks inspecteren wij voor het hoogheemraadschap een vijfde deel van het areaal aan gemalen, stuwen en overige kunstwerken, zoals waterberging, voor de waterhuishouding in het Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam.

De Vloot

Bejaarden / verzorgingstehuis De Vloot in Maassluis. NTA 8220 / Scope 10 inspectie uitgevoerd

In de periode 2015 t/m 2017

Tuinbouw brandbaar doek inspecties uitgevoerd t.b.v. verzekering.
Wij hebben meer dan 500 inspecties op brandveiligheid van installatie en assimilatiebelichting uitgevoerd.

Bruggen en sluizen voor RWS in Brabant

In 2016 hebben wij samen met Jansen-Venneboer (nu onderdeel van Spie) ca. 75 kunstwerken voor RWS in Brabant geïnspecteerd op basis van de NEN 3140. Het ging om bruggen en sluizen in Brabant en Noord-Limburg.

Rioolgemaal Morsestraat

Voor het rioolgemaal aan de Morsestraat in Den Haag hebben wij de CE-Markering begeleid in opdracht van de hoofdaannemer.

Ziggo Dome

Opleverinspectie conform NEN 1010 en gedeeltelijke inbedrijfstelling van de verdelers.
In opdracht van TIB Beemster elektrotechniek uit Heerhugowaard.

Fresunto, Luttelgeest

Opleverinspectie conform NEN 1010 en thermografische controle van de 6 voedingstransformatoren van elk 2.000 kVA voor de assimilatiebelichting.

Socar, Lelystad

Inspectie NEN 1010 van de nieuw aangelegde voedingen naar de verschillende bedrijfsvoedingen.

RWZI-Ede

NEN 3140 inspectie van de rioolwaterzuivering in Ede, in opdracht van Imtech infra.

Veolia

Het inspecteren van een aantal regiolocaties van transportonderneming Veolia, dit in opdracht van SOS-gebouwenbeheer.

Oleg Strashnov

Thermografische metingen aan elektrische installatie, trafo’s en thrustermotoren.
De motoren voor de aandrijving zijn 6,6 kV motoren, varierend van ruim 1 MW (boegschroeven) tot 5 MW (hoofdaandrijving)
Verder hebben wij de hot spots van de dieselmotoren in kaart gebracht en de isolatie van de thermische olieinstallatie gemeten.

Graniet losinstallatie, Maasvlakte

Voor Maasvlakte 2 is graniet uit Noorwegen gebruikt als harde zeewering. Dit wordt per schip aangevoerd en via een ontvangstsysteem gelost.
FW-Techniek heeft metingen uitgevoerd aan de elektromotoren om het opgenomen vermogen, gedurende het losproces, te controleren.

St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam (SFG)

Periodieke inspectie van de elektrische installaties in de niet medische ruimtes.

UPC, Landelijk

Als gastdocent van Euronorm.net heeft Frans Wilschut de training instructie van personen volgens de NEN-EN 50110-1 gegeven op de meeste vestigingen van kabelbedrijf UPC.

Vollebregt Heftrucks, Bleiswijk

Inspectie NEN 3140 van de elektrische installatie.

De Key, Amsterdam

Voorafgaand aan een bouwkundige aanpassing zijn circa 30 studentenwoningen gecontroleerd volgens de NEN3140.
Na het verhelpen van de gebreken wordt een herinspectie uitgevoerd, waarbij tevens wordt gekeken naar de toepassing van de automatische brandmeldinstallatie.

Philips, Landelijk

Herprogrammering project, waarbij ca. 30.000 armaturen van een nieuw stuurprogramma moesten worden voorzien in de glastuinbouw.

Amsterdam CS tbv Noord-Zuidlijn.

Inspectie NEN1010 en inbedrijf stellen van de Jet-grout installatie van Smet-Keller.
Onder het CS wordt fundering aangebracht door het bedrijf Smet-Keller.
De energievoorziening bestaat uit 3 stuks generatoren die uiteraard veilig en volgens NEN1010 moeten worden aangesloten.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Inspectie van 160 verdeelkasten in de faculteit volgens NEN 2767 voor het bepalen van de restlevensduur.

Inrichting kantoor met datacenter, Amsterdam

In bedrijfstelling van een kantoorinstallatie met datacenter in een bestaande kantoortoren in Amsterdam.
Installatie voor Datacenter volledig redundant.
Voeding van de gehele installatie via roterende UPS.
Als backup een NSA van 2,3 MW

Veerhavens Den Helder/Texel

Inspectie van de elektrische installaties van de veerhavens in Den Helder en Texel.
Visuele inspectie op NEN 3140 en beoordeling restlevensduur.

Oosterscheldekering

Beoordelingsinspectie aan de hand van NEN 3140 van de elektrische installatie in dieselhal A.
In opdracht van Iv-Water.

Bloembollenbedrijf Ruiter-Wever, Andijk

Thermografische inspectie van alle panelen en machines
In opdracht van Ateco.