uw partner

in veiligheid

Offerte aanvragen

Scope 10

12 juni, 2018

Scope 10 gecertificeerd

Eindelijk is het zover. FW-Techniek BV is gecertificeerd voor de brandrisico-inspecties volgens scope 10.

Bond van Verzekeraars

Deze inspecties zijn gebaseerd op de NTA 8220 die is ontwikkeld in samenwerking met de bond van verzekeraars.
De kern van deze inspectie is het voorkomen van brand, dus letten wij extra op eventuele overbelasting en warmteontwikkeling door slechte installatie of hoge contactweerstand. Daarvoor gebruiken wij thermografie. Onze inspecteurs hebben nu het vereiste SCIOS diploma “inspecteur laagspanning” en zijn nu in opleiding voor inspecteur scope 10.

Specialistische opleiding

Daarin zit een deel risicobeoordeling op het gebied van brandrisico, vuurlast etc.
En toegepaste thermografie op basis van de NPR8040. Daarin staan richtsnoeren voor het beoordelen van de thermografische opnamen, met name de maximaal toelaatbare temperatuurstijgingen ten opzichte van de omgevingstemperatuur.

Verzekeringsmaatschappijen eisen

Interpolis gaat per 1 januari 2019 alleen inspecties accepteren als die zijn uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven onder SCIOS scope 8 of SCIOS scope 10.

Bovemij is de verzekeringspartij van bij de Bovag aangesloten bedrijven en eist nu al dat een inspectie volgens scope 10 voor 1 januari 2019 moet zijn uitgevoerd.

Eenduidigheid en gelijkheid

Wij zijn blij met deze ontwikkeling, omdat de verschillen in uitvoering minimaal zullen zijn en er duidelijk is wat de minimale inspectiepunten zijn bij een inspectie die op deze wijze is uitgevoerd.